(Type a title for your page here)

NYE EASA UAS/DRONE FORORNINGER 2021

DR 2019/945 | IR 2019/947
– FULDT OPDATERET –

DroneEU

De nye EASA-UAS/drone forordninger sigter mod at standardisere medlemsstaternes forskellige regler og regulere civil brug af UAS/droner uanset størrelse eller vægt.

På denne måde vil det være muligt at tilvejebringe en fælles lovgivningsmæssig ramme, der dækker alle mulige operationelle scenarier, og som er i tråd med den nuværende teknologiske virkelighed.

Som vi vil se nedenfor, indebærer de nye EASA-UAS/drone forskrifter væsentlige forskelle med de nuværende danske regler, især hvad angår kravene til træning/uddannelse af dronepiloter, processen med at registrere nye operatører og de tekniske funktioner, som flyet skal have for at opnå EF-certificering.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

5. OKTOBER 2022

 • Teoriprøve for A2 certifikat ændres.
 • Aflæggelse af teoriprøve for A2 certifikat ændres til FYSISK fremmøde ved en anerkendt prøveafholder.
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

1. JANUAR 2023

 • Kun EF-mærkede droner må sælges.
 • Frist for udførelse af UAS-operationer i klubber og modelflyforeninger i henhold til nationale regler.
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

1. JANUAR 2024

 • Overgangsregler for Legacy droner stopper.
 • Droner der ikke er C-mærket betegnes Legacy og skal flyve efter regler som anført under A3. .
Drone_and_flight

HVEM ER OMFATTET AF DE NYE EASA DRONE-FORORDNINGER 2021?

EASA har angivet, at den nye europæiske lovgivningsramme gælder for alle UAS (ubemandede luftfartssystemer), hvad enten de er autonome eller fjernstyrede, og uanset deres masse eller anvendelse.

Det skal bemærkes, at UAS anvendt i militært regi, eftersøgning og redning, politi, told- og grænsekontrol, brandmænd, kystvagter og andre sikkerhedsstyrker og forskellige myndigheder er undtaget fra den nye europæiske lovgivning. 

Drone-at-Night-720x380Web

HVAD BESTÅR DE NYE EUROPÆISKE FORORDNINGER AF?

Der er to nye EU forordninger, der danner grundlag for de nye regulativer:

 • Delegeret forordning 2019/945 af 12. marts 2019 med det formål at regulere kravene og specifikationerne for UAS-producenter (ubemandede luftfarts systemer eller droner).
 • Gennemførelsesforordning 2019/947 af 24. maj 2019, der regulerer brug af UAS for operatører og piloter af UAS/droner, hvad enten det er rekreativt eller professionelt.
 • Gennemførelsesforordning 2020/746 af 4. juni 2020 om ændring af de gennemførelsesdatoer, der er angivet i IR 2019/947 for at tage hensyn til COVID-19-sammenhængen.

Ud over ovenstående EASA-implementerede regulering er der også tilføjet en ny national dansk ændring.

 • Bek. Nr. 2253 of 29 Dec 2020bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. 

Hvorfor vælge AviaEduc

AviaEduc er en professionel og kompetente kursusudbyder indenfor luftfart. Vi opfylder de behov og ønsker kunden har – også selvom de er særlige.

Online koncept

Vi levere et gennemprøvet online koncept - via et "Learning Management Setup" (LMS) til distance learning, der giver dig mulighed for studere uafhængig af tid og sted.

Kvalitet

Vores learning koncept har grobund fra luftfarten hvor det har og stadig anvendes til recurrent træning, initial courses, type rating m.m. for Piloter, Cabin Crew samt Ground Personel.

Prisdygtigt

Da alle vore kurser etableres online og betalinger m.v. er en automatiseret process, kan prisnieavuet på diverse kurser holdes på et acceptabelt niviau - UDEN det går ud over kvaliteten.

AviaEduc outcome

Etableringen af AviaEduc var et "outcome" af Corona krisen. Luftfartsbranchen var i krise - og alle personale grupper måtte stå for skud. Det var tiden hvor mange måtte nytænke og gøre brug af deres tidligere indlærte kompetencer. Gennem etablering af AviaEduc - blev fundamentet for en E-learning platform der relatere sig til forskellige emner inden for luftfarten etableret.

Kim Jorgensen

Pilot, Founder & CEO

Kim har forskellige uddannelser i bagagen - Pilot, Human Factors Coach, Stress Coach, E-læring underviser og har fungeret som underviser og instruktør på Pilot aspirant uddannelser herunder luftfartsret, meteorologi m.v. Kim har med Covid-19 valgt, at hellige sig uddannelsesområdet inden for luftfart - og etableret AviaEduc.

Julie Winther Jorgensen

Crew & Instruktør

Julie arbejdede i flere år som kabinepersonale på korte ruter i Europa. Med sin entusiasme for luftfartsindustrien - er hun det perfekte match som instruktør og udvikler for de fremtidige luftfartskurser. Julie var aktiv flyvende, indtil Covid-19 groundede det meste af flybesætninger overalt i verden.

Bliv certificeret og flyv selvsikker - sikkert & lovligt.

Med vores teori kurser vil du opnå indgående kendskab til det pensum, som er en forudsætning for gennemførelse af certifikat prøve hos Trafik og Byggestyrelsen. Certifikatet OPEN A1/A3 vil kunne dække de fleste operationer, men ønsker du udvidede muligheder skal du erhverve OPEN A2 certifikat også. Vi tilbyder kursus til OPEN A1/A3 certifikat både som et Turbokursus og almindeligt kursus. Turbokurset guider dig fra A - Z uden for meget teori. Vores normale kursus giver dig en dybere teoretisk indsigt fra A - Z og derigennem sætter dig i stand til at forstå hvorfor !

Turbo Basis pakke

Dkr. 395

 • TURBO KURSUS
 • OPEN A1/A3 Certifikat
 • Flyv i Byen med CE mærkede Droner op til 900 g
 • Flyv i Byen med ikke CE mærkede Droner op til 500 g
 • Flyv på landet med CE mærkede Droner op til 25 Kg
Læs mere her
Basis pakke

Dkr. 795

 • NORMALT KURSUS
 • OPEN A1/A3 Certifikat
 • Flyv i Byen med CE mærkede Droner op til 900 g
 • Flyv i Byen med ikke CE mærkede Droner op til 500 g
 • Flyv på landet med CE mærkede Droner op til 25 Kg
Læs mere her

Kontakt Os

Vi er altid glade for at besvare spørgsmål om vores tjenester (eller bare chatte om at flyve). Send os en besked, og en af vores teammedlemmer vil kontakte dig.

Vores hovedkontor

Calle Font Rotja 14, 03581 Alfaz del Pi - Alicante, Spain. 

Kontakt os via WhatsApp

+34 627 228513
Man - Fre, 9:00-18:00

Kontakt Os