(Type a title for your page here)

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har offentliggjort den fulde lovgivningsmæssige ramme, der sætter parametrene for dronetjenester såsom pakkelevering i byområder, jernbane- og kraftledningsinspektion eller levering af vigtige forsyninger til krisezoner.

Rammen muliggør operationer med ubemandet flysystem (UAS) i bymiljø, der er kategoriseret som middel risiko i den specifikke kategori. Det omfatter agenturets beslutning om ændring af risikovurderingsmetoden med hensyn til flyvning over befolkede områder og forsamlinger af mennesker og luftdygtighedsstandarder kendt som Special Condition Light UAS Medium Risk.

Standarderne er resultatet af et forslag, der blev offentliggjort i juli og tager hensyn til de kommentarer, der er modtaget fra interessenter. Standarder for operationer, der er kendetegnet ved en høj risiko i den specifikke kategori, er planlagt til at blive offentliggjort af EASA i 2021.

”Med offentliggørelsen af ​​disse dokumenter kan europæiske droneoperatører nu sikkert betjene droner i befolkede områder,” sagde EASAs administrerende direktør Patrick Ky. ”Dette er et spørgsmål om bekymring og interesse for mange europæiske borgere, og vi er glade for nu at have de nødvendige lovgivningsmæssige rammer på plads, så industrien kan gå videre og implementere nye innovative serviceløsninger.”

For at færdiggøre pakken vil EASA snart levere yderligere rådgivnings- / vejledningsmateriale, der vedrører en forholdsmæssig tilgang til typecertificering, godkendelse af designorganisationer og vedvarende luftdygtighed, som allerede finder anvendelse med den nuværende ramme, for droner, der opereres i den specifikke kategori mellemrisiko. Disse klare regler betyder, at droneindustrien kan estimere omkostningerne ved deres aktiviteter og definere deres forretningsplan.

Alle elementer til implementering af den nye EU-droneforordning, der vil blive anvendt fra 31. december 2020, er nu tilgængelige. Droneoperationer kan levere offentlige tjenester, herunder muligheden for sikkert at transportere medicinsk udstyr og vacciner.

(forsidefoto: CC-BY-SA HadasBandel)

Categories: Droner