(Type a title for your page here)

Den Europæiske Myndighed for Luftfartssikkerhed (EASA) har netop offentliggjort sit længe ventede udkast til en udtalelse om lovgivningsrammen på højt plan for U-rummet. Udkastet er sendt til Europa-Kommissionen, som vil bruge det som et teknisk grundlag for at udarbejde en EU-forordning.

Ifølge EASA er formålet med udtalelsen at skabe og harmonisere de nødvendige betingelser for bemandede og ubemandede luftfartøjer til at operere sikkert i U-rumsrummet, for at forhindre kollisioner mellem fly og mindske luft- og jordrisikoen. Derfor bør U-rums lovgivningsmæssige rammer, understøttet af klare og enkle regler, tillade sikre flyoperationer i alle områder og til alle typer ubemandede operationer.

Udtalelsen foreslår en effektiv og håndhævelig lovgivningsmæssig ramme, der understøtter og muliggør operationel, teknisk og forretningsmæssig udvikling og giver fair adgang til alle luftrumsbrugere, så markedet kan drive levering af U-rumtjenester for at imødekomme luftrumsbrugernes behov .

Udtalelsen er derfor et første reguleringstrin for at muliggøre øjeblikkelig implementering af U-rummet efter forordningens ikrafttræden og lade de ubemandede flysystemer og U-space-teknologier udvikle sig.

Du kan downloade udtalelsen via EASA-webside.

Categories: U-Space