(Type a title for your page here)

Vi har samlet svar på de mest spurgte spørgsmål, men hvis du har et spørgsmål, som ikke besvares her, bedes du kontakte os, hvorefter vi vil svare dig direkte.

EU Drone Certifikat

Et europæisk drone Certifikat er obligatorisk for alle ubemandede fly systemer (UAS), der flyver i den åbne kategori.

Hvis din drone vejer 250 gram eller mere, har du brug for et sådant Certifikat der er gyldig i hele EU, Liechtenstein, Norge, Island & Schweiz.

Det nye Drone kompetence certifikat OPEN A1/A3 med eller uden subkategorien OPEN A2 er gældende i hele EU – inkl. Norge, Liechtenstein, Schweiz & Island. På lige fod som Danmark – har de enkelte lande deres egne særregler – hvilke du har en forpligtigelse til at gøre dig bekendt med inden flyvningen påbegyndes. 
Her er bør det bl.a. bemærkes, at aldersgrænsen for brug af Droner i Denmark er 15 år – hvor den i flere andre lande i EU er 16 år. Så hvis man aldersmæssigt er lige deromkring – kan man altså flyve lovligt i Danmark men ikke i visse andre lande – uagtet at man er i besiddelse af et drone certifikat. 
For flyvning med Droner uden for EU – henvises til de enkelte landes lovgivning på området. 

Nej, det er det ikke.

Den 31. december 2020 kl. 23.00 forlod United Kingdom (UK) Den Europæiske Union (EU) og hermed også Den Europæiske Union’s luftfartssystem og er derfor ikke længere en del af Den Europæiske Unions luftfartsinstitutioner, herunder Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA).

Det europæiske Drone Certifikat er udstedt af EASA-medlemslande.

Storbritannien er ikke længere et EASA-land, og har derfor sit eget licenssystem der reguleres af det engelske “UK Civil Aviation Authority”. 

Det er imidlertid muligt, at lade sig registrere og gennemfører den engelske certifikatprøve hvorefter der opnås engelsk Certifikat – der muliggøre flyvning i UK. 

Registrering og gennemførelse af den engelske test kan foretages her

Ja & Nej. 

Som udgangspunkt er der ingen undtagelser og alle der operere med ubemandede fly systemer skal fra den 01 januar 2021 være i besiddelse af et gyldigt Certifikat. 

Dog er der et lille hul – hvor operatøren er undtaget fra kravet om gyldigt Certifikat. 

Hvis Dronen er kategoriseret som legetøj – er betingelserne for gyldigt Certifikat ikke gældende. 

En drone betragtes som et legetøj, når det kan være attraktivt for et barn. Mere præcist, produkter, der er designet eller beregnet, uanset om de udelukkende skal bruges i leg af børn under 14 år, skal betragtes som et legetøj og overholde direktiv 2009/48 / EF om legetøjssikkerhed.

Endvidere kategoriseres produkter som legetøj – hvis produktet helt åbenlyst er fremstillet og forhandles som legetøj på baggrund af en række egenskaber, der er relateret til produktets tiltrækningskraft for børn, tilgængelighed osv. 

Producenter kan dog tydeligt udelukke deres produkt fra anvendelsen af direktivet om legetøjssikkerhed (når en forvirring er mulig) ved klart at angive en minimumsalder> 13 år på deres produkt (emballage, manual osv.) (F.eks. “Ikke til brug under 14 år ”).

I relation til de nye EU forordninger om UAS (Droner) – samt anvendelse af samme, kan det således have indflydelse på hvorvidt man er omfattet af reglerne eller ej. 

Dog skal man være obs. på, at det IKKE er størrelsen på selve dronen der er afgørende for om den falder under legetøjskategorien. Der kan være tale om både en mini, micro eller nano drone alle kan i princippet falde i både den ene eller den anden kategori. 

Hvis producenten har mærket emballagen “ikke egnet til børn under 14 år” – så er dronen ikke at betragte som legetøj. 

Et hurtigt søgning på nettet – viser bl.a. en forhandler med en “legetøjs drone”. Opslaget beskriver tydeligt, at der er tale om en legetøjs drone, men ikke egnet til personer under 15 år.
En sådan beskrivelse er modstrid med direktivet og ikke praktisk mulig.  

Nej… 

Hvis din nuværende drone opfylder legetøjsdirektivet 2009/48/EF så er den stort set fritaget for de nye EU bekendtgørelser. 

  • Der er ingen aldersbegrænsning
  • Der er ingen krav om drone certifikat
  • Der er ingen krav om, at dronen skal være registreret
  • Skulle dronen være på monteret et kamera er den stadig fritaget fra reglerne

Kært barn har mange navne.

Drone, UAS eller RPAS er i princippet det samme – dog med den forskel, at de forskellige benævnelser variere lidt fra land til land – og afhængig af den flytype der omtales. 
UA ( Unmanded Aircraft
UAS ( Unmanded Aircraft System )
Er det officielle engelske udtryk – og samtidig udtrykket der er generelt anvendes i de nye EU forordninger. 
RPA ( Remotely Piloted Aircraft )
RPAS ( Remotely Piloted Aircraft System )
Dette udtryk anvendes generelt i USA og er et FAA (Federal Aviation Administration) begreb. 
F.eks. er de fly som i folkemunde omtales som “Droner” og som visse Nato lande anvender til rekognoscering eller angreb over fremmede territorier benævnt RPAS. Piloten (eller Piloterne) sidder typisk på en luftbase lang væk fra operationsområdet og fjernstyre flyet. 
U.S.A. anvender samtidig begrebet sUAS  ( small Unmanded Aircraft System ). 

Droner må anses for, at være en fælles betegnelse for det hele (altså et udtryk brugt i folkemunde). Det er ikke kun et Dansk udtryk – det anvendes bredt i alle lande. 
Dog vil begrebet Droner  i visse sammenhæng kunne give anledning til misforståelse, da samme begreb anvendes til f.eks. sejlende overflade enheder uden besætning om bord – eller til visse undervandsrobotter – som også går under begrebet Droner. 

OPEN A1/A3 Certifikat

Med et OPEN A1/A3 Certifikat kan du flyve din Drone i underkategori A1 (mindre end 500 gram) eller underkategori A3 (fra 2 kilo til 25 kilo).

I underkategori A1 er det tilladt at flyve i byområder, mens du i underkategori A3 skal du holde en afstand på mindst 150 meter. 

Et OPEN A1/A3 Certifikat er pr. 01 Januar 2021 et lovmæssigt krav for at operere med et ubemandet luftfartøj (UAS) på mere end 250 Gram. 

Kært barn har mange navne.

Drone, UAS eller RPAS er i princippet det samme – dog med den forskel, at de forskellige benævnelser variere lidt fra land til land – og afhængig af den flytype der omtales. 
UA ( Unmanded Aircraft
UAS ( Unmanded Aircraft System )
Er det officielle engelske udtryk – og samtidig udtrykket der er generelt anvendes i de nye EU forordninger. 
RPA ( Remotely Piloted Aircraft )
RPAS ( Remotely Piloted Aircraft System )
Dette udtryk anvendes generelt i USA og er et FAA (Federal Aviation Administration) begreb. 
F.eks. er de fly som i folkemunde omtales som “Droner” og som visse Nato lande anvender til rekognoscering eller angreb over fremmede territorier benævnt RPAS. Piloten (eller Piloterne) sidder typisk på en luftbase lang væk fra operationsområdet og fjernstyre flyet. 
U.S.A. anvender samtidig begrebet sUAS  ( small Unmanded Aircraft System ). 

Droner må anses for, at være en fælles betegnelse for det hele (altså et udtryk brugt i folkemunde). Det er ikke kun et Dansk udtryk – det anvendes bredt i alle lande. 
Dog vil begrebet Droner  i visse sammenhæng kunne give anledning til misforståelse, da samme begreb anvendes til f.eks. sejlende overflade enheder uden besætning om bord – eller til visse undervandsrobotter – som også går under begrebet Droner. 

UAUbemandet luftfartøj‘: ethvert luftfartøj, der opererer eller er designet til at operere autonomt eller fjernstyres uden en pilot om bord

Denne definition inkluderer alle typer fly uden pilot om bord, herunder radiostyrede flyvende modeller (drevet fast fløj, helikoptere, svævefly), uanset om de har et indbygget kamera eller ej.

Forordningerne anvender  udtrykket UAS, ubemandet flysystem, til at henvise til en drone, dens system og alt andet udstyr, der bruges til at kontrollere og betjene den, såsom kommandoenheden, den mulige katapult til at starte den og andre.

RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) er en underkategori af UAS, som inkluderer både RPAS og fuldt autonome UAS. Fuldt autonome UAS flyver helt alene uden behov for nogen pilotindgriben (f.eks. et missil der er forudprogrammeret til at ramme et bestemt mål).  

Nej. 
Med implementering af de nye EU forordninger – er der ikke angivet nogen specielle begrænsninger for flyoperationer efter mørkets frembrud.

Dog skal dronen været forsynet med et grønt blinkende strobelys – så den klart kan identificeres fra jorden. 

Ja & Nej..

Ligesom en bil er der et lovpligtigt krav om, at du som Droneoperatør skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004. 
Der er dog ikke krav om, at din drone skal være skade forsikret. 

Ansvarsforsikring: Dækker de skader du forvolder på andre eller andres ejendom.
Skadeforsikring: Dækker de skader du forvolder på dig selv og din Drone. 

Har du en gældende indboforsikring, vil den i de fleste tilfælde IKKE dække hverken som ansvarsforsikring eller skadeforsikring når det kommer til flyvning med Droner.  Du bør derfor forhører dig ved dit eget forsikringsselskab. 

Har du en Droner under 250 gram og flyvehastigheden IAS (Indicated Airspeed) er under 19 m/s (ca. 68 km i timen) – så er der IKKE et lovkrav om, at du skal være ansvarsforsikret. 

Så kan det altid vurderes om det vil være hensigtsmæssigt eller ej – altid at have en ansvarsforsikring. 

Sørg for at være korrekt forsikret – læs din police. Nogle forsikringer dækker kun i Danmark, andre i hele EU – andre i hele verden. 

Flyver du i erhvervsøjemed – vil du typisk skulle have en anden type forsikring. 

OPEN A2 Certifikat

Med det ekstra Certifikat OPEN A2 kan du flyve din drone i underkategori A2 (500 gram til 2 kg).

Når du har erhvervet dig OPEN A1/A3 certifikat og OPEN A2 certifikat – benævnes dette “kompetence certifikat“.

Hvis du ønsker udvidet operationsmuligheder, så bør du erhverve et OPEN A2 Certifikat – dette indebære bl.a. :

Du må operere helt ind til 1 km afstand af en Ambulance Helikopter plads. 

Du må operere helt ind til 2 km afstand af en offentlig og militær landingsbane (lufthavn). 

Du må operere tættere på mennesker (30 meter) – og i special modus helt ind til 5 meter. 

Dette er et tillægs certifikat til OPEN A1/A3 – hvorfor det er en forudsætning, at der er erhvervet et OPEN A1/A3 certifikat først

Nej.

Du skal først erhverve det grundlæggende OPEN A1/A3 certifikat.

EASA-medlemslande ikke kan udstede det supplerende OPEN A2 certifikat uden det førstnævnte.

Der udstedes IKKE selvstændigt OPEN A2 certifikat. 

Kært barn har mange navne.

Drone, UAS eller RPAS er i princippet det samme – dog med den forskel, at de forskellige benævnelser variere lidt fra land til land – og afhængig af den flytype der omtales. 
UA ( Unmanded Aircraft
UAS ( Unmanded Aircraft System )
Er det officielle engelske udtryk – og samtidig udtrykket der er generelt anvendes i de nye EU forordninger. 
RPA ( Remotely Piloted Aircraft )
RPAS ( Remotely Piloted Aircraft System )
Dette udtryk anvendes generelt i USA og er et FAA (Federal Aviation Administration) begreb. 
F.eks. er de fly som i folkemunde omtales som “Droner” og som visse Nato lande anvender til rekognoscering eller angreb over fremmede territorier benævnt RPAS. Piloten (eller Piloterne) sidder typisk på en luftbase lang væk fra operationsområdet og fjernstyre flyet. 
U.S.A. anvender samtidig begrebet sUAS  ( small Unmanded Aircraft System ). 

Droner må anses for, at være en fælles betegnelse for det hele (altså et udtryk brugt i folkemunde). Det er ikke kun et Dansk udtryk – det anvendes bredt i alle lande. 
Dog vil begrebet Droner  i visse sammenhæng kunne give anledning til misforståelse, da samme begreb anvendes til f.eks. sejlende overflade enheder uden besætning om bord – eller til visse undervandsrobotter – som også går under begrebet Droner. 

UAUbemandet luftfartøj‘: ethvert luftfartøj, der opererer eller er designet til at operere autonomt eller fjernstyres uden en pilot om bord

Denne definition inkluderer alle typer fly uden pilot om bord, herunder radiostyrede flyvende modeller (drevet fast fløj, helikoptere, svævefly), uanset om de har et indbygget kamera eller ej.

Forordningerne anvender  udtrykket UAS, ubemandet flysystem, til at henvise til en drone, dens system og alt andet udstyr, der bruges til at kontrollere og betjene den, såsom kommandoenheden, den mulige katapult til at starte den og andre.

RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) er en underkategori af UAS, som inkluderer både RPAS og fuldt autonome UAS. Fuldt autonome UAS flyver helt alene uden behov for nogen pilotindgriben (f.eks. et missil der er forudprogrammeret til at ramme et bestemt mål).  

Nej. 
Med implementering af de nye EU forordninger – er der ikke angivet nogen specielle begrænsninger for flyoperationer efter mørkets frembrud.

Dog skal dronen været forsynet med et grønt blinkende strobelys – så den klart kan identificeres fra jorden. 

Ja & Nej..

Ligesom en bil er der et lovpligtigt krav om, at du som Droneoperatør skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004. 
Der er dog ikke krav om, at din drone skal være skade forsikret. 

Ansvarsforsikring: Dækker de skader du forvolder på andre eller andres ejendom.
Skadeforsikring: Dækker de skader du forvolder på dig selv og din Drone. 

Har du en gældende indboforsikring, vil den i de fleste tilfælde IKKE dække hverken som ansvarsforsikring eller skadeforsikring når det kommer til flyvning med Droner.  Du bør derfor forhører dig ved dit eget forsikringsselskab. 

Har du en Droner under 250 gram og flyvehastigheden IAS (Indicated Airspeed) er under 19 m/s (ca. 68 km i timen) – så er der IKKE et lovkrav om, at du skal være ansvarsforsikret. 

Så kan det altid vurderes om det vil være hensigtsmæssigt eller ej – altid at have en ansvarsforsikring. 

Sørg for at være korrekt forsikret – læs din police. Nogle forsikringer dækker kun i Danmark, andre i hele EU – andre i hele verden. 

Flyver du i erhvervsøjemed – vil du typisk skulle have en anden type forsikring. 

Specifik kategori

Fly operationer, der ikke er omfattet af den åbne kategori, og som ikke kan udføres i den certificerede kategori, falder AUTOMATISK  ind under den specifikke kategori.

Det vil sige en hvilken som helst flyvning der falder uden for et eller flere scenarier opstillet under OPEN kategorierne – henføres automatisk til den Specifikke kategori. 

Operationer i den specifikke kategori er (betragtes som) farligerer og derfor skal der erhverves speciel tilladelse til fly operationer der kan henføres til denne kategori.

Tilladelse til fly operationer i den Specifikke kategori skal indhentes fra Trafik og Byggestyrelsen. 

Der er forskellige metoder til opnåelse af denne tilladelse. 

  • Flyvning efter et standard scenarie
  • Flyvning efter et “Pre Defineret Risk Assesment” 
  • Flyvning efter at have opnået en operationel tilladelse
  • Flyvning efter de retningslinier der er beskrevet for opnåelse af et LUC 

Disse muligheder er ganske omfattende og derfor indeholdt i et helt separat kursus. 

Certifikat prøven

Certifikat prøven OPEN A1/A3 afvikles online af Trafik og Byggestyrelsen.

Certifikat prøven kompetancecertifikat A2 afvikles ved FYSISK fremmøde ved en af Trafik og Byggestyrelsen’s anderkendt prøve afholdelses steder – der er fordelt over hele Danmark.

Der er derfor for underkategori OPEN A1/A3 & OPEN A2 tale om aflæggelse af to uafhængige prøver. 

For OPEN A1/A3 er Certifikatprøven på 40 spørgsmål – hvortil man har 40 minutter til besvarelse. 

For OPEN A2 er Certifikatprøven på 30 spørgsmål – hvortil man har 30 minutter til besvarelse. 

Det er vigtigt, at bemærke – at det IKKE er muligt at aflægge Certifikat prøve til OPEN A2 med mindre man er i besiddelse af et OPEN A1/A3 certifikat. 

Certifikatprøven OPEN A1/A3 afvikles som en online test hos Trafik og Byggestyrelsen.

Til brug – skal anvendes MIT-Id for at logge ind og registrerer sig ,samt efterfølgende et Dankort eller Internationalt kreditkort for betaling af prøvegebyr (65,-*) [2023] og udstedelse af certifikat. 

 

Efter indlogning vil CPR-Nr. og Navn være udfyldt automatisk – felterne E-mail og mobil nr. udfyldes.

Efter betaling får du tilsendt en besked fra Trafikstyrelsen som digital post (Digital Post/E-boks/Mit.dk) med et link, samt et sagsnummer fra Trafikstyrelsen.

Via dette link kan du tilgå eksamen for OPEN A1/A3. Eksamen kan kun startes ved at indtaste det tilsendte sagsnummer.

Betaling foregår direkte til Trafik og Byggestyrelsen

Kompetencecertifikatet til A2 erhverves fra d. 5. oktober 2022 ved beståelse af online-teoriprøve hos en prøveafholder, der er anerkendt af Trafikstyrelsen.

Forud for teoriprøven hos den anerkendte prøveafholder, vil der blive opkrævet et gebyr på 65,-* (2023). Efter betalingen er gennemført, får man 3 forsøg til at bestå prøven. Gebyret betales direkte til Trafikstyrelsen og trækkes, uanset om prøven bestås eller ej. 

Til brug – skal anvendes MIT-Id for at logge ind og registrerer sig ,samt efterfølgende et Dankort eller Internationalt kreditkort for betaling af prøvegebyr og efterfølgende evt. udstedelse af certifikat. 

 

Efter indlogning vil CPR-Nr. og Navn være udfyldt automatisk – felterne E-mail og mobil nr. udfyldes.

 

Efter betaling får du tilsendt en kvitteringsmail med sagsnummer fra Trafikstyrelsen som digital post (Digital Post/E-boks/Mit.dk). Til eksamen hos prøveafholder skal du anvende dette sagsnummer til at tilgå A2 eksamen.

Bemærk, at teoriprøven kan tages af alle. De anerkendte prøveenheder kan ikke stille krav om, at fjernpiloter, der ønsker at aflægge A2-eksamen, skal have taget et forudgående kursus.

Prøveafholder vil opkræve gebyr for afholdelse af eksamen 500,-*  [2023].

Betaling af gebyr for afholdelse af teorieksamen foregår direkte til prøveafholder.

Ja, det er der. 

Der skal aflægges et prøve gebyr direkte til Trafik og Byggestyrelsen. 

Beløbet udgør p.t.: 

OPEN A1/A3 certifikat:     65,-*   [2023]

OPEN A2 certifikat:           65,-*   [2023]  +  Efterfølgende 500,-* til prøve afholder.

Beløbet til Trafik og Byggestyrelsen indbetales med Dankort eller International kreditkort ved tilmeldelse til test.

Beløbet til det enkelte prøve center indbetales direkte det pågældende center.

BEMÆRK:
For OPEN A2 test – skal der mødes fysisk op ved en af Trafikstyrelsens anerkendte prøve afholder fordelt rundt i Danmark.

I forbindelse med aflæggelse af prøve – vil den anerkendte prøve afholder tage betaling for afvikling af prøven, som p.t. udgør 500,-* [2023].

Den enkelte prøve afholder, kan IKKE  kræve, at der er gennemgået kursus ved den aktuelle prøve afholder forud for aflæggelse af prøven.

Det af Trafikstyrelsen tidligere udstedte DroneTegn, som alle kunne erhverve ved at tage en lille online test er nu blevet erstattet af et nyt Fjernpilot certifikat OPEN A1/A3. 
Opnåelse af det nye certifikat kræver beståelse af en online test hos Trafikstyrelsen bestående af 40 spørgsmål – hvortil man har 40 min. 
Det er IKKE et krav, at man gennemgår formel uddannelse inden certifikat prøven, man kan altså selv læse sig op i pensum. Det er dog et krav, at man består certifikat prøven for at kunne få udsted det nye Europæiske OPEN A1/A3 certifikat.

 

Hvis du tidligere har gennemgået uddannelse og opnået det gamle Dronebevis i gamle kategori A1, A2 eller A3, så var dette Dronebevis gyldigt til 31/12-2021
Det daværende Dronebevis er automatisk blevet opdateret til nyt OPEN A1/A3 samt evt. OPEN A2 – afhængig af hvad du havde i forvejen. 
Det nye Fjernpilot Certifikat skulle automatisk være fremsendt i løbet af 2021. 
Såfremt du ikke har modtaget et nye certifikat i løbet af 2021 / 2022 – skal du rette henvendelse til Trafikstyrelsen, da det gamle Dronebevis ikke længere er gyldigt.
Der kan blive stillet krav om fornyet gennemgang af certifikat prøve til henholdsvis
OPEN A1/A3 og efterfølgende kompetencecertifikat A2.

Forskel mellem droneoperatør og fjernpilot

En fjernpilot kan være droneoperatør, hvis denne flyver som privatperson. Hvis du arbejder for eller er indehaver af en virksomhed, der er ansvarlig for droneoperationen, er det denne, der er droneoperatør. Det er også af den årsag, at der skelnes mellem fjernpilot og droneoperatør. Og det er også derfor, man skal sikre sig, om man er eller er tilknyttet en droneoperatør, der er registreret hos Trafikstyrelsen.

En droneoperatør skal registrere sig, hvis dronen vejer mindst 250 gram, eller hvis dronen vejer under 250 gram, men der er en sensor på dronen, f.eks. et kamera. En droneoperatør skal endvidere registrere sig, selv om dronen vejer mindre end 250 gram, hvis dronen i tilfælde af et sammenstød kan overføre over 80 joule kinetisk energi til et menneske.

I almindelig sprogbrug går fjernpiloten under betegnelsen dronepilot og definerer dig som person, der har et dronecertifikat eller flyver en mikrodrone. Du bliver som fjernpilot registreret, når du tager et dronecertifikat, hvor dit dronecertifikatnummer står. For en dansk fjernpilot vil dit dronecertifikatnummer starte med DNK efterfulgt af en kombination af tal og bogstaver.

 

Har du en mikrodrone, der vejer under 250 gram, er der ikke krav om, at du tager et dronecertifikat. Der er dermed heller ikke krav om, at du registrerer dig som fjernpilot, du skal dog stadig registreres som droneoperatør, hvis din drone enten har sensor eller kan overføre 80 joule kinetisk energi.

Langt de fleste fjernpiloter skal derfor være registreret enten som droneoperatør, hvis de flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed, der står registreret som droneoperatør, uanset om det er en større virksomhed eller dit eget private selskab.